CATALOG
Tham khảo chi tiết kỹ thuật tất cả các sản phẩm Elektrim Motor tại đây: Click here
Động cơ lồng sóc 50Hz EFF2
Động cơ lồng sóc 60Hz EFF2
Động cơ vành trượt
Động cơ hiệu suất cao
Động cơ vỏ nhôm
Trang chủ Giới thiệu công ty Điều khoản sử dụng Liên hệ
Copyright © Elektrim Motors & Machinery Pte. Ltd.
Powered by ACES